Proletarya (Umuda Haykırış) 

Öyle boynu bükük çaresiz gibi

Durma çare senin ellerindedir

Değiştir dünyanın kara bahtını

Senindir bu dünya proletarya

Suların ateşe döndüğü yerde

Hayatı yaratan işlek cevherde

Senin alın terin var her zerrede

Senindir bu dünya proletarya

Sensin eşsiz kudret tanı kendini

Set çekme öfkene kır zincirini

Kaldır yumruğunu vur son darbeni

Senindir bu dünya proletarya

SÖZ-MÜZİK: OZAN GARİP ŞAHİN

DÜZENLEME: UMUDA HAYKIRIŞ 

MÜZİK YÖNETMENİ: MAZLUM REWŞEN