Eğme Başını (Geniş Merdiven)

Eğme başını yalnız değilsin
Eğme başını yanlış değilsin

Boz ezberi, boz çemberi
Kurtar kendini kurtarıcıdan
Boz ezberi, boz çemberi
Kurtar kendini kahramanlardan

Tutsak olma yalnızlığına
Hapsetme kendini korkularına
Var et kendini, bildiğin gibi
Bu hikâye sensin, bu hayat senin

Kaldır başını haksız değilsin
Kaldır başını hadsiz değilsin

Söyle sözünü, yürü yolunu
Kaybetme sesini gürültüye
Söyle sözünü, yürü yolunu
Kaybetme kendini kalabalığa

Tutsak olma yalnızlığına
Hapsetme kendini korkularına
Var et kendini, bildiğin gibi
Bu hikâye sensin, bu hayat senin

Söz/Müzik: Geniş Merdiven